Change Language Sitemap | Contact | Aanmelden
Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van Transinfo Expeditie correct was op het moment van invoer, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid op onjuistheden die ten gevolge van het doorgeven via het internet kunnen plaatsvinden. Alle informatie die wordt gegeven kan worden gebruikt door de bezoeker, met inachtneming dat Transinfo Expeditie niet aansprakelijk is voor verlies, aansprakelijkheid of extra kosten door wat voor oorzaak dan ook, zowel geheel als gedeeltelijk, die kunnen ontstaan bij het gebruik, direct of indirect. Transinfo Expeditie houdt zich het recht voor tussentijdse veranderingen en aanpassingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.